ללחוץ ולחייך

על שוויון ועל הגינות

על שוויון ועל הגינות

אני המנתח שלך וזהו המרדים

אני המנתח שלך וזהו המרדים

הם קוראים לי ילד מפונק של אמא

הם קוראים לי ילד מפונק של אמא

הבנו מה קורה - אתה מקשיב לי אבל כשתופסים אותך אתה מקשיב לו

הבנו מה קורה - אתה מקשיב לי אבל כשתופסים אותך אתה מקשיב לו

רגש הנחיתות

רגש הנחיתות

מחיר ההורים בהשקעה מוגזמת בילדים

מחיר ההורים בהשקעה מוגזמת בילדים

תחשוב אביב תחשוב חיובי

תחשוב אביב תחשוב חיובי